Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Μικρό-κοσμος / Micro-cosmos.
Ένα διαφορετικό ταξίδι.
Αναζήτηση σε άλλη κλίμακα...
Λόγια δεν υπάρχουν....μόνο ο άνεμος.
Καλώς ορίσατε στον μικρόκοσμο.

___


Search on another scale ...
Words do not exist .... only the wind blows here.
Welcome to microcosmos.Special thanks to my friend Dimitrios Tzavaras for his great music.

Thank you for your time.

Till the next time...
   Enjoy the ride.....